Členské príspevky na sezónu 2021/2022:

 

Ročník Suma
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 55,- Eur/mes.
2008, 2009, 2010 45,- Eur/mes.
2011, 2012 35,- Eur/mes.
2013 a mladší "Prípravka" 25,- Eur/mes.

 

 Platby zasielajte do 10. dňa za aktuálny mesiac na:

IBAN: SK58 0900 0000 0051 6176 5592

Do "Poznámky" uveďte meno a priezvisko Vášho syna a mesiac/rok, za ktorý platbu uhrádzate! (napr.: Adam Hruška za 09/2021)

 

Členské príspevky pre letnú prípravu

 

roč. 2009, 2008 - členský príspevok je 20,-Eur

roč. 2007, 2006, 2005, 2004 - členský príspevok je 30,-Eur

 

 

Ranné tréningy prebiehajú podľa pokynov vašich trénerov.

 

Členské príspevky posielajte bezhotovostne na účet klubu IBAN: SK58 0900 0000 0051 6176 5592 najneskôr do konca augusta 2021, do poznámky uviesť: 08/2021 Meno a Priezvisko Vášho syna.

 

KONTAKTY

 

RIM Basket o.z.

Ing. Richard Mišinský

Predseda klubu

+421 915 915 179

Prosím zadajte Vaše meno
Prosím zadajte Vašu emailovú adresu Emailová adresa nie je platná!
Prosím zadajte správu

Info

Zavolať