Pridajte sa k nám

 

RIM Basket je basketbalový klub pre chlapcov od 1. ročníka ZŠ a starších pod vedením bývalých profesionálnych hráčov a súčasných trénerov Richard Leško, Róbert Nuber, Richard Mišinský, Milan Mišinský a Martin Zibrinyi.

Tréningy "Prípravky" sú 3x v týždni okrem piatku od 16:3O - 17:30 h. v ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1v Košiciach.

V prípade záujmu zavolaj na +421 915 915 179  a staň sa súčasťou nášho basketbalového klubu!

 

 

Podmienky členstva v klube

 

1. Klub RIM Basket o. z. sa zaväzuje poskytnúť členovi klubu nasledovné:

 • 100% Trénerské zabezpečenie podľa tréningových plánov pod dozorom profesionálnych trénerov
 • Tréningové priestory (telocvičňa, plaváreň)
 • Materiálne vybavenie (tréningové pomôcky)

 

2. Rodič dieťaťa sa zaväzuje k plneniu nasledovných podmienok:

 • Uhrádzať mesačný členský poplatok za člena klubu podľa kategórie zaradenia
 • Rodič sa zaväzuje tento mesačný poplatok uhradiť vždy do 10. dňa za aktuálny mesiac na účet IBAN: SK58 0900 0000 0051 6176 5592
 • Príchod na tréning najneskôr 15 minút pred začiatkom
 • Každé dieťa musí mať zabezpečený pitný režim (nevhodné sú bublinkové nápoje)
 • Ak sa dieťa nemôže dostaviť na tréning, je potrebné neúčasť nahlásiť telefonicky alebo napísať textovú správu SMS svojmu trénerovi

 

3. Rodič súhlasí a berie na vedomie, že člen klubu (dieťa) sa zúčastňuje na tréningoch na vlastné riziko a plne si uvedomuje a akceptuje možné riziko zapríčinené technickým vybavením či umelými prekážkami.

 • Rodič zabezpečí kópiu preukazu poistenca dieťaťa a odovzdá ju trénerovi
 • Prinesie vyplenú PRIHLÁŠKU.

 

 

Členské poplatky na sezónu 2021/2022:

 

 • roč.: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 - suma 55,- Eur/mes.,
 • roč.: 2008, 2009, 2010 - suma 45,- Eur/mes.,
 • roč.: 2011, 2012 - suma 35,- Eur/mes.,
 • roč.: 2013 a mladší "Prípravka" - suma 25,- Eur/mes.,

 

Platby zasielajte do 10. dňa za aktuálny mesiac na:

IBAN: SK58 0900 0000 0051 6176 5592

Do "Poznámky" uveďte meno a priezvisko Vášho syna a mesiac/rok, za ktorý platbu uhrádzate! (napr.: Adam Hruška za 09/2021)

 

 

VENUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ A PODPORTE
BUDÚCNOSŤ KOŠICKÉHO BASKETBALU

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

 

RIM Basket o.z.

Ing. Richard Mišinský

Predseda klubu

+421 915 915 179

Prosím zadajte Vaše meno
Prosím zadajte Vašu emailovú adresu Emailová adresa nie je platná!
Prosím zadajte správu

Info

Zavolať