O nás

Image

Myšlienka na vytvorenie chlapčenského basketbalového klubu v Košiciach vznikla koncom roku 2012, ako reakcia na nedostatočný vývin mladých športovo talentovaných chlapcov v druhom najväčšom meste na Slovensku, kde má basketbal dlhodobú tradíciu. Je ten správny čas, aby sme posunuli absentujúcu tréningovú úroveň basketbalu na vyšší stupienok a priniesli do mesta opäť mužskú extraligovú súťaž s košickými odchovancami.

Image

Náš basketbalový klub začal s tréningovým procesom na začiatku v roku 2014. Trénovať začalo 12 chlapcov, v júni 2014 sme končili školský rok s 24 chlapcami. V súčasnosti máme vytvorenú mládežnícku pyramídu, kde všetkých chlapcov vedieme k správnym športovým návykom. Naše mládežnícke tímy sa zapájajú do nižších regionálnych súťaží, kde si merajú sily so svojimi rovesníkmi. Taktiež sa v rámci prípravy zúčastňujú na turnajoch a prípravných zápasov.

Image

V rámci rozvoja všeobecnej športovej prípravy sa počas celej sezóny okrem basketbalu venujeme pravidelne aj atletickej príprave. Atletikou chceme rozvíjať základné pohybové schopnosti ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť a obratnosť.

Image

V klube sú angažovaní tréneri Richard Leško, Róbert Nuber, Martin Zibrinyi a Richard Mišinský, ktorí kladú dôraz na kvalitu a odovzdávajú mladým basketbalistom bohaté skúsenosti z ich dlhoročnej profesionálnej basketbalovej kariéry. Všetci boli úspešnými reprezentantmi Slovenska a výraznou mierou sa podieľali na zisku, doposiaľ jediného majstrovského titulu, pre košický basketbal v sezóne 2006/07.

Image

Počas krátkej existencie nášho klubu sa nám podarilo dosiahnúť niekoľko úspechov. Patrí medzi ne pravidelné prebojovanie sa na Majstrovstvá Slovenska aspoň v jednej mládežníckej kategórii. K vrcholom nášho snaženia patrí tiež 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v sezóne 2016/2017.

Image

Naše aktivity sa nekončia so súťažnou sezónou. Počas letných prázdnin organizujeme, nie len pre naších hráčov, Letnú basketbalovú školu (LBŠ), kde sa venujeme rôzným aktivitám. Od pondelka do soboty, v čase 8:00 h. - 16:00 h. ponúkame chlapcom bohatý program zameraný na všeobecný rozvoj pohybovej kultúry. Chlapci si prvýkrát vyskúšajú dvoj-fázové denné tréningy, v ktorom je zahrnutý basketbal, atletika, gymnastika, plávanie a samozrejme aj celodenný výlet s množstvom zážitkov.

Aj keď sa tešíme z naších úspechov a napredovania, naším základným cieľom ostáva viesť mladé talenty k rešpektu, tímovej spolupráci a pozitívnemu vzťahu k športu. Snažíme sa postupne rok po roku rozširovať basketbalovú základňu, ktorí budú tvoriť základ seniorských družstiev zapojených do najvyšších súťaží a reprezentovať náš klub, naše mesto a Slovensko.

Aj vy môžete podporiť NAŠU NOVÚ MLADÚ GENERÁCIU

Aj vy môžete podporiť našu novú mladú generáciu

FIRMY A ORGANIZÁCIE, KTORÉ NÁM POMÁHAJÚ Partneri

Reklamní partneri