Členské príspevky

Členské príspevky na sezónu 2023/2024 platné od 1.1.2024:

Tréningové skupiny Suma
U10, U11 (Zibrinyi), Mix ml. (Mišinský) 50,- Eur/mes.
U12+U13 (Nagy), Mix ml. (Mišinský) 75,- Eur/mes.
U14 (Monček), U15 (Nagy) 100,- Eur/mes.
U17 (Kalabiška) 125,- Eur/mes.

Platby zasielajte do 10. dňa za aktuálny mesiac na:

IBAN: SK58 0900 0000 0051 6176 5592

Do "Poznámky" uveďte meno a priezvisko Vášho syna a mesiac/rok, za ktorý platbu uhrádzate, pri trvalom príkaze uveďte "za aktuálny mesiac".

príklad: Adam Hruška za 09/2021 alebo Adam Hruška za aktuálny mesiac

Aj vy môžete podporiť NAŠU NOVÚ MLADÚ GENERÁCIU

Aj vy môžete podporiť našu novú mladú generáciu

FIRMY A ORGANIZÁCIE, KTORÉ NÁM POMÁHAJÚ Partneri

Reklamní partneri