Prihláste sa k nám

RIM Basket je basketbalový klub pre chlapcov od 1. ročníka ZŠ a starších pod vedením bývalých profesionálnych hráčov a súčasných trénerov Norbert Kalabiška, Adam Monček, Peter Nagy, Milan Mišinský a Martin Zibrinyi.

Tréningy "Prípravky" sú 3x do týždňa na ZŠ L. Novomeského 2 v Košiciach.
V prípade záujmu zavolajte na +421 915 915 179  a staňte sa súčasťou nášho basketbalového klubu!

Podmienky členstva v klube

1. Klub RIM Basket o. z. sa zaväzuje poskytnúť členovi klubu nasledovné:

  • 100% Trénerské zabezpečenie podľa tréningových plánov pod dozorom profesionálnych trénerov
  • Tréningové priestory (telocvičňa)
  • Materiálne vybavenie (tréningové pomôcky)

2. Rodič dieťaťa sa zaväzuje k plneniu nasledovných podmienok:

  • Uhrádzať mesačný členský poplatok za člena klubu podľa kategórie zaradenia
  • Rodič sa zaväzuje tento mesačný poplatok uhradiť vždy do 10. dňa za aktuálny mesiac na účet IBAN: SK58 0900 0000 0051 6176 5592
  • Príchod na tréning najneskôr 15 minút pred začiatkom
  • Každé dieťa musí mať zabezpečený pitný režim (nevhodné sú bublinkové nápoje)
  • Ak sa dieťa nemôže dostaviť na tréning, je potrebné neúčasť nahlásiť telefonicky alebo napísať textovú správu SMS svojmu trénerovi

3. Rodič súhlasí a berie na vedomie, že člen klubu (dieťa) sa zúčastňuje na tréningoch na vlastné riziko a plne si uvedomuje a akceptuje možné riziko zapríčinené technickým vybavením či umelými prekážkami.

  • Pošle emailom alebo prinesie fyzicky vyplnenú PRIHLÁŠKU.

Aj vy môžete podporiť NAŠU NOVÚ MLADÚ GENERÁCIU

Aj vy môžete podporiť našu novú mladú generáciu

FIRMY A ORGANIZÁCIE, KTORÉ NÁM POMÁHAJÚ Partneri

Reklamní partneri